Športový tábor

Milé deti, nechcete v lete sedieť za počítačom a radi športujete?

Ponúkame Vám LETNÝ DENNÝ ŠPORTOVÝ TÁBOR pre deti od 4 rokov.

 

TERMÍN TÁBORA:

SMŠ Dúhová škôlka/Čierna voda 15.07.- 19.07.2019

Športový kemp „RAINBOW STARS“ je zameraný na podporu a rozvoj pohybových zručností a schopností pre deti od 4 do 12 rokov.

Pripravili sme ho spolu so SPORT STARS o.z. na základe konceptu športovo- futbalového kempu ŠIBALKO.

Poskytneme deťom všestranné športové zameranie. Športové aktivity vplývajú na osobnosť dieťaťa po všetkých stránkach. Ovplyvňujú rozvoj nie len psychickej, ale aj fyzickej stránky. Rozvíja sa zdravé sebavedomie dieťaťa, jeho vôľové vlastnosti, koncentrácia, disciplína, rešpektovanie pravidiel a autority, utužujú sa priateľské vzťahy a kooperácia v kolektíve,ctižiadostivosť, rozhodnosť a trpezlivosť. Po fyzickej stránke sa rozvíja rýchlosť, vytrvalosť, sila, koordinačné a kondičné schopnosti s prihliadaním na vekové osobitosti.

 

Kemp je nastavený tak, aby mali deti radosť z pohybu, skvelé zážitky s kamarátmi a niečo pre seba tým pohybom  aj urobili. Našou prioritou nie je vychovávať športovcov, radi by sme deti smerovali k tomu, aby pochopili, že akýkoľvek pohyb je dôležitejší a pre nich prospešnejší, ako napr. Tablet. Venujeme sa tejto filozofii 5ty rok a radi by sme portfólio v budúcnosti rozšírili :) ďakujeme, že ste s nami :)

 Deťom sa bude venovať profesionálny tím kvalifikovaných pedagógov, inštruktorov, trénerov a zdravotník.

 

Program kempu bude prebiehať v čase od 9:00 hod. - do 17:00 hod.

V priestoroch Dúhovej škôlky sa budeme len stretávať ráno a odtiaľ budeme odchádzať domov. Budeme mať k dispozícii triedu nám prispôsobenú a tematicky športovo vyzdobenú :)

 

PROGRAM ŠPORTOVÉHO KEMPU „RAINBOWSTARS“:

 Pondelok:

Registrácia, zoznámenie sa, oboznámenie sa s organizačnými pokyny, spoločná tvorba pravidiel. 

Hrové, športové, a futbalové hry, tréning na futbalovom ihrisku v Chorvátskom Grobe časť Čierna Voda, kde je priestor na futbal, na loptové hry, atletické súťaže, Tanečné a hudobno-zábavné hry.

V jedálni Dúhovej škôlky: Obed, v triede krátke poobedňajšie hry, prípadne oddych, kto potrebuje :)

Popoludní: Hrové, športové, atletické súťaže, loptové hry a futbalový tréning na futbalovom ihrisku v Chorvátskom Grobe časť Čierna Voda.

Navštívi nás: Športový alebo tanečný hosť, ktorý s nami bude viesť športový alebo tanečný tréning:)

Desiata aj olovrant sú zabezpečené Dúhovou škôlkou.

 

Futbalové ihrisko Chorvátsky Grob Čierna Voda:

 

 

 

Utorok:

Ráno stretnutie v Dúhovej škôlke.

Športový výlet s autobusom, odchod po rannom stretnutí z parkoviska DŠ: Aquarea Čierna Voda okres Galanta, kde nás čaká: lanová dráha, petanque, hrové športové súťaže, futbal, kúpanie. Navštívia nás hostia- športovci z relácie: „Najväčší viťaz.

Desiata, obed a olovrant- zabezpečený v areáli aquarea v reštaurácii s certifikátom na prípravu stravy pre deti.

Návrat do areálu Dúhovej škôlky po popoludňajších športovo-zábavných aktivitách.

http://www.aquarea.sk/

 

Areál Aquarea:

 

 

Streda:

Po rannom stretnutí v areáli DŠ:

Hrové športové a futbalové hry, tréning na futbalovom ihrisku v Chorvátskom Grobe časť Čierna Voda, interaktívna prednáška so zdravotníkom o prvej pomoci: „Čo sa stane, ak sa zraníme? Ako pomôžem svojmu kamarátovi?“

Obed v jedálni Dúhovej škôlky, poobednajšie krátke oddychové spoločenské hry, interaktívny videopríbeh: „Ja som malý športovec

Popoludní: Hrové, športové, atletické súťaže, loptové hry a futbalový tréning na futbalovom ihrisku v Chorvátskom Grobe časť Čierna Voda.

Desiata aj olovrant sú zabezpečené Dúhovou škôlkou.

 

 

Štvrtok:

Ráno stretnutie v Dúhovej škôlke.

Športový výlet s autobusom, odchod po rannom stretnutí z parkoviska DŠ:

do športového centra: J&F Sports Veľké Úľany, kde nás čaká futbalový minizápas na ihrisku, športové súťaže, jumping tréning s certifikovanou trénerkou jumpingu, budeme mať príležitosť vyskúšať si tenis na tenisových kurtoch. Desiata bude zabezpečené v areáli J&Fit Sports.

http://https://www.facebook.com/jandfit/

 

 

Areál športového centra J&Fit Sports:

Po absolvovaní športových aktivít v J&Fit Sports sa autobusom presunieme do areálu Ekopark Relax pri Sládkovičove, kde nás bude čakať obed v reštaurácii s certifikátom na varenie stravy pre deti, kde bude zabezpečený aj olovrant. V oboch športoviskách bude zabezpečený aj neustály prísun ovocia a pitný režim pre deti. V Ekoparku Relax absolvujeme návštevu zooparku, dozvieme sa čosi o rastlinkách a zvieratách žijúcich v našich lesoch.Po návšteve zooparku nás čaká olovrant a voľné športové aktivity. Popoludní návrat do areálu DŠ.

http://ekoparkrelax.sk/

 

Areál Ekoparku:

 

 

 

 

Piatok: 

Ranné stretnutie v areáli Dúhovej škôlky.

Hrové športové a futbalové hry, tréning na futbalovom ihrisku v Chorvátskom Grobe časť Čierna Voda, priestorová orientácia: „ Hľadáme skrytý poklad podľa mapky“.

Obed v jedálni Dúhovej škôlky, poobednajšie krátke oddychové spoločenské hry

Zábavno- súťažné popoludnie spolu s rodičmi na futbalovom ihrisku, Futbalový zápas:Rodičia verzus ŠIBALKOVIA :) „ Kto je najšikovnejši?“

Slávnostné ukončenie kempu odovzdávaním medailí, diplomov, darčekov a futbalovo- športovou tortou.

Desiata aj olovrant sú zabezpečené Dúhovou škôlkou.

 

 Darček pre každého účasníka: Tričko alebo Šiltovka SPORST STARS a Dúhovej škôlky, medaila, diplom a prekvapenie :).

 

V cene tábora je zahrnutá: odborná starostlivosť, pedagogické vedenie, certifikovaní tréneri, celodenný dohľad a starostlivosť zdravotníka, celodenná strava, ovocie, pitný režim, poistenie, doprava a vstup do športových areálov, materiál a športové pomôcky.

 

Program tábora sa prispôsobuje veku prihlásených detí.

 

Na malých aj veľkých ŠIBALKOV sa vopred tešíme :)

 

 

Cena: 159 Eur

Prihláška

Čo ponúkame

Akreditovaný program, profesionálny tím, zdravú stravu.....

Prenájom priestorov

Využite naše priestory na vašu akciu...

Spracovanie osobných údajov

Informácie ku zhromažďovaným informáciám

Partneri

Predstavujume našich partnerov...