Kurz prvej pomoci deťom

kurz-prvej-pomoci-pre-rodicov

V škôlke pre rodičov a rodinných príslušníkov, či priateľov pravidelne organizujeme aj Kurzy prvej pomoci deťom. V kurze sa naučíte:

Význam a ciele prvej pomoci

 • Životne dôležité funkcie ľudského organizmu
 • Prvotné a druhotné vyšetrenie človeka
 • Najčastejšie život ohrozujúce stavy u dospelých a detí
 • Organizácia činností pri poskytovaní prvej pomoci

Život zachraňujúce výkony prvej pomoci

 • Zastavenie masívneho krvácania a protišokové opatrenia
 • Obnovenie priechodnosti dýchacích ciest manévrami a polohovaním postihnutého
 • Oživovanie dospelých a detí s použitím automatického externého defibrilátora
 • Odstránenie cudzieho telesa z dýchacích ciest pri dusení
 • Zotavovacia poloha pri bezvedomí

Prvá pomoc pri úrazoch a náhlych neúrazových stavoch detí

 • Rany, krvácanie, zlomeniny, podvrtnutia
 • Popáleniny a poleptania
 • Cudzie teleso v dýchacích cestách, v oku a uchu
 • Horúčka, febrilné kŕče
 • Poruchy vedomia
 • Problémy s dýchaním
 • Bolesti bruška, hnačky a vracanie
 • Otravy

Praktická časť

 • Praktický nácvik výkonov prvej pomoci na figurínach, riešenie modelových situácií a problémových úloh.

Tešíme sa spoločne strávené predpoludnie u nás v škôlke!

Zápis na školský rok 2021/22 otvorený od 1. mája 2021

Podmienky prijatia do Dúhovej škôlky:​

– Dovŕšený minimálny vek dieťaťa 2 roky

– Vyplnenie Záväznej prihlášky zákonným zástupcom dieťaťa

– Vyplnenie Informačného formulára o dieťati

– Potvrdenie pediatra o nástupe do kolektívu

– Vyhlásenie o bezinfekčnosti

– Absolvovanie úvodného pohovoru so zástupcom zriaďovateľa

– Podpísanie zmluvy o poskytnutí starostlivosti o dieťa

V prípade, že v našom kolektíve ešte nájdeme miesto, je možné prihlásiť nového kamoša, alebo kamošku v priebehu celého roka!

Postup pre aktiváciu mobilnej aplikácie

Pre zaktívnenie mobilnej aplikácie postupujte nasledovne:

A. Stiahnite si Powerapps
z obchodu Windows (pre PC, windows tablety a windows mobily)
z Obchodu Google Play (pre Android tablet, alebo Android telefóny)
z App Storu (pre iOS mobily a tablety)

B. Spustite Powerapps

C. Zadajte
Prihlasovacie meno: prihlasenie@DuhovaSkolkaCV.onmicrosoft.com
Prihlasovacie heslo: (heslo, ktoré ste obdržali v e-maily)

D. Spustite aplikáciu Dúhová škôlka  (cez 3 bodky si môžete urobiť odkaz na ploche)

E. Po spustení aplikácie zadajte PIN: (PIN, ktorý ste obdržali v e-maily)

F.  Po zadaní PIN v prípade potreby odhláste dieťa z dochádzky. Kliknutím na šípku sa Vám zobrazia možnosti odhlásenia.