Stretnutie s detskou psychologičkou

stretnutie-s-detskou-psychologickou

V rámci nášho programu pre rodičov, v škôlkach organizujeme aj stretnutia rodičov s detskou psychologičkou, pani doktorkou Bačovou. V neformálnej diskusii môžu rodičia klásť všetky svoje otázky ohľadne vývinu, správania sa, výchovy, či malých „problémov“ pri výchove svojich detí. Dozvedia sa odpovede na svoje konkrétne otázky, dostanú sme aj pár správnych rád o komunikácií a motivácií detičiek, či pár poučení o vývinovom štádiu a schopnostiach prislúchajúcich ku konkrétnemu detskému veku. Spoločne si vymenime skúsenosti a výchovné “ typy a zasmejeme sme sa na všetkých „klasických“ výchovných situáciách, s ktorými sa denne stretávame. Stretnutia prebiehajú príjemnej atmosfére, tešíme sa každé ďalšie:)

Zápis na školský rok 2021/22 otvorený od 1. mája 2021

Podmienky prijatia do Dúhovej škôlky:​

– Dovŕšený minimálny vek dieťaťa 2 roky

– Vyplnenie Záväznej prihlášky zákonným zástupcom dieťaťa

– Vyplnenie Informačného formulára o dieťati

– Potvrdenie pediatra o nástupe do kolektívu

– Vyhlásenie o bezinfekčnosti

– Absolvovanie úvodného pohovoru so zástupcom zriaďovateľa

– Podpísanie zmluvy o poskytnutí starostlivosti o dieťa

V prípade, že v našom kolektíve ešte nájdeme miesto, je možné prihlásiť nového kamoša, alebo kamošku v priebehu celého roka!

Postup pre aktiváciu mobilnej aplikácie

Pre zaktívnenie mobilnej aplikácie postupujte nasledovne:

A. Stiahnite si Powerapps
z obchodu Windows (pre PC, windows tablety a windows mobily)
z Obchodu Google Play (pre Android tablet, alebo Android telefóny)
z App Storu (pre iOS mobily a tablety)

B. Spustite Powerapps

C. Zadajte
Prihlasovacie meno: prihlasenie@DuhovaSkolkaCV.onmicrosoft.com
Prihlasovacie heslo: (heslo, ktoré ste obdržali v e-maily)

D. Spustite aplikáciu Dúhová škôlka  (cez 3 bodky si môžete urobiť odkaz na ploche)

E. Po spustení aplikácie zadajte PIN: (PIN, ktorý ste obdržali v e-maily)

F.  Po zadaní PIN v prípade potreby odhláste dieťa z dochádzky. Kliknutím na šípku sa Vám zobrazia možnosti odhlásenia.