Adaptačný proces dvojročných detí

zakladne-rozvojove-moznosti-deti-vo-veku-2-3-roky

Adaptačný proces dvojročných detí v zariadeniach pre deti

Záťažové situácie

Nakoľko dvojročné deti ešte nevedia plnohodnotne komunikovať je pre nich zmena prostredia veľmi náročná. Pozornosť od mamy bola prvoradá. Dieťa si v novom zariadení musí zvykať na ostatné deti, na väčší hluk, nový priestor, nových ľudí a toto všetko sú pre tak malé dieťa veľmi záťažové situácie. Zo strany pedagóga je preto veľmi dôležitá znalosť a zručnosť s takýmto dieťaťom pracovať. Taktiež musí byť podpornou rolou pre dieťa, pretože to má naňho primárny vplyv.

Kľúčové faktory pri prechode dieťaťa do inštitucionálnej starostlivosti

Je náročné dávať rady, ako treba správne dieťa na túto situáciu pripraviť. Dieťa ešte nie je schopné a dostatočne emocionálne vyzreté, aby si dokázalo predstaviť, čo ho po vstupe do jasieľ alebo materskej školy čaká. Dôležité je vytvárať dieťaťu zážitky, po ktorých vyhodnocuje nové prostredie ako bezpečné. Preto je kľúčovým faktorom rodič, inštitúcia a následne samotný pedagóg. Celé zvládanie situácie závisí najviac od samotného rodiča, a preto je dôležité sa pripraviť a ustáť aj negatívne emócie spojené s odlúčením počas adaptačného procesu. To, ako bude dieťa reagovať na nové podmienky je veľmi individuálne. Individuálne ako aj dĺžka adaptácie.

Fázy adaptácie

 1. Štádium protestu– dieťa reaguje plačom, hľadá rodičov, nechce komunikovať, odmieta hračky
 2. Štádium zúfalstva– dieťa už síce neplače, ale uzavrie sa do seba, komunikuje veľmi málo, pozoruje okolie
 3. Štádium odpútania sa od matky– dieťa začína komunikovať a hrať sa, pozornosť odpútava od matky a prenáša ju na náhradnú osobu

Preto je odporúčané, aby sme sa neriadili dňami či týždňami, ale prejavmi a správaním dieťaťa.

Ako dieťaťu pomôcť

 • Je dobré ak má dieťa skúsenosť byť nejaký časový úsek bez mamy.
 • Socializovanie dieťaťa podporujeme aj tým, ak ho nosíme na ihrisko, kde môže pozorovať ostatné deti a postupne si na nich zvykať.
 • Pokiaľ je to umožnené, je dobré pred oficiálnym vstupom do zariadenia dieťa zoznámiť s prostredím.
 • Pri takých malých deťoch je dobré si dohodnúť aj scenár adaptácie a to znamená, že zákonného zástupcu treba oboznámiť s tým, čo sa bude v adaptačnom procese diať
 • V rámci prípravy je taktiež dobré rodičovi poradiť, ktoré zručnosti v sebaobsluhe a samostatnosti je dobré u dieťaťa podporiť pred nástupom.

Rady pre rodičov

 • Pýtať sa ak niečo nie je jasné
 • Pripravovať dieťa na adaptačný proces
 • Nemať v hlave scenár o tom, ako má adaptácie prebiehať
 • Byť dieťaťu oporou
 • Akceptovať dieťa
 • Počúvať rady pedagóga

 

Zdroj: Starostlivosť o deti do 3 rokov, Raabe

Zápis na školský rok 2021/22 otvorený od 1. mája 2021

Podmienky prijatia do Dúhovej škôlky:​

– Dovŕšený minimálny vek dieťaťa 2 roky

– Vyplnenie Záväznej prihlášky zákonným zástupcom dieťaťa

– Vyplnenie Informačného formulára o dieťati

– Potvrdenie pediatra o nástupe do kolektívu

– Vyhlásenie o bezinfekčnosti

– Absolvovanie úvodného pohovoru so zástupcom zriaďovateľa

– Podpísanie zmluvy o poskytnutí starostlivosti o dieťa

V prípade, že v našom kolektíve ešte nájdeme miesto, je možné prihlásiť nového kamoša, alebo kamošku v priebehu celého roka!

Postup pre aktiváciu mobilnej aplikácie

Pre zaktívnenie mobilnej aplikácie postupujte nasledovne:

A. Stiahnite si Powerapps
z obchodu Windows (pre PC, windows tablety a windows mobily)
z Obchodu Google Play (pre Android tablet, alebo Android telefóny)
z App Storu (pre iOS mobily a tablety)

B. Spustite Powerapps

C. Zadajte
Prihlasovacie meno: prihlasenie@DuhovaSkolkaCV.onmicrosoft.com
Prihlasovacie heslo: (heslo, ktoré ste obdržali v e-maily)

D. Spustite aplikáciu Dúhová škôlka  (cez 3 bodky si môžete urobiť odkaz na ploche)

E. Po spustení aplikácie zadajte PIN: (PIN, ktorý ste obdržali v e-maily)

F.  Po zadaní PIN v prípade potreby odhláste dieťa z dochádzky. Kliknutím na šípku sa Vám zobrazia možnosti odhlásenia.