Dúhová škôlka a Unicef

duhova-skolka-a-unicef

Unicef je medzinárodná organizácia zameraná na pomoc deťom a snaží sa zlepšovať kvalitu života deti aj na Slovensku.

Naše škôlky sú- „Školami priateľskými k deťom“.

Deti sa v Unicef programoch postupne, hravou formou budú učiť o svojich právach a živote detí aj v iných krajinách. Na návštevu ku nám príde tiež Junior ambasádor s malou prednáškou na podobnú tému. Práva detí a ich rešpektovanie sme v tejto súvislosti začlenili aj do nášho ŠVP (Školského vzdelávacieho programu) .

Ako školy spolupracujúce s Unicef sa počas roka budeme zapájať do týchto akcii:

  • Predaj vianočných pohľadníc
  • Škola pre Afriku
  • Týždeň modrého gombíka

Predaj vianočných pohľadníc: dobrovoľná vianočná zbierka

Projekt „Školy pre Afriku“ – pomáhame stavať školy:  Medzinárodný projekt „Schools for Africa“ vznikol v roku 2004 zo spoločnej iniciatívy UNICEF, Nadácie Nelsona Mandelu a Hamburgskej spoločnosti. Projekt Školy pre Afriku sa zameriava na pomoc tým najbezbrannejším a najznevýhodnenejším – sirotám, deťom žijúcim v extrémnej chudobe či dievčatám, ktorým je právo na vzdelanie odňaté z mnohých rôznych dôvodov.

Týždeň Modrého gombíka: každoročná, dobrovoľná akcia na podporu detí v najohrozenejších oblastiach

Ďakujeme, že nás budete podporovať v našich Unicef aktivitách.

Zápis na školský rok 2021/22 otvorený od 1. mája 2021

Podmienky prijatia do Dúhovej škôlky:​

– Dovŕšený minimálny vek dieťaťa 2 roky

– Vyplnenie Záväznej prihlášky zákonným zástupcom dieťaťa

– Vyplnenie Informačného formulára o dieťati

– Potvrdenie pediatra o nástupe do kolektívu

– Vyhlásenie o bezinfekčnosti

– Absolvovanie úvodného pohovoru so zástupcom zriaďovateľa

– Podpísanie zmluvy o poskytnutí starostlivosti o dieťa

V prípade, že v našom kolektíve ešte nájdeme miesto, je možné prihlásiť nového kamoša, alebo kamošku v priebehu celého roka!

Postup pre aktiváciu mobilnej aplikácie

Pre zaktívnenie mobilnej aplikácie postupujte nasledovne:

A. Stiahnite si Powerapps
z obchodu Windows (pre PC, windows tablety a windows mobily)
z Obchodu Google Play (pre Android tablet, alebo Android telefóny)
z App Storu (pre iOS mobily a tablety)

B. Spustite Powerapps

C. Zadajte
Prihlasovacie meno: prihlasenie@DuhovaSkolkaCV.onmicrosoft.com
Prihlasovacie heslo: (heslo, ktoré ste obdržali v e-maily)

D. Spustite aplikáciu Dúhová škôlka  (cez 3 bodky si môžete urobiť odkaz na ploche)

E. Po spustení aplikácie zadajte PIN: (PIN, ktorý ste obdržali v e-maily)

F.  Po zadaní PIN v prípade potreby odhláste dieťa z dochádzky. Kliknutím na šípku sa Vám zobrazia možnosti odhlásenia.