English Tuesday

english-tuesday

Pre všetky deti, ktoré sa chcú učiť anglicky sme pripravili nový program s cieľom podporiť jazykovú prípravu detí v angličtine.

English Tuesday- je celodenný pobyt pre externé deti, ktoré v škôlke strávia jeden deň zameraný na používanie cudzieho jazyka v rámci denných aktivít a edukácie. Cieľom programu je položenie základov komunikácie a vzbudenie záujmu o prirodzenú komunikáciu v cudzom jazyku.

Myšlienka výčby formou „vnorenia sa“ do jazyka prostredníctvom bežných denných aktivít a zaujímavo postavenej edukácie vychádza z našej skúsenosti z programov pripravnených na mieru nášmu zariadeniu: English Immersion Club a Safari Camp.

Edukačný program „English Tuesday“ sa skladá z:

  • dopoludňajšej časti: lekcie angličtiny v rámci výchovno- vzdelávacieho programu zariadenia v jednotlivých vekových skupinách.
  • a popoludňajšej časti: „English Immersion Club-u“ zameranej na predškolský vzdelávací obsah podľa medzinárodných štandardov. Zameriavame na Literacy -Become a Reader- zábavné učenie sa anglickej abecedy (letters & sounds) a prvé čítanie a písanie. Doplnené o zábavné objavovania a spoznávania matematiky a vedy primeranej veku a angličtine detí. V poobedňajšom programe vyučuje bilingválny lektor z medzinárodného programu ako aj native speaker lektor. Rodičia absolvujú pravidelnú konzultáciu 2x ročne o individuálych cieľoch a progrese dieťaťa. Viac info na: https://www.duhovaskolka.sk/sk/clanky-45/english-immersion-club

Rámcový rozvrh English Tuesday:

Aktivita Časový priebeh
Ranný príchod podľa potrieb rodičov Od 7-9 hod.
Dopoludňajší blok angličotiny

 

60 minútový blok medzi 9-11hod.podľa veku dieťaťa
Obed a odpočinok 12 – 14 hod.
Poobedňajší blok – English Immersion Club

Zameraný na aktivity v oblasti  Literacy – Numeracy – Science

14-17 hod.

 

Odchod – podľa potrieb rodičov Od 17-18 hod.

 

Deti majú zabezpečenú starostlivosť, celodennú stravu a výučbu v rozsahu 16 hodín intenzívnej angličtiny mesačne pod vedením profesionálnych lektorov.

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na čísle: 0908 676 313 alebo mailom na martina.cechova@duhovaskolka.sk

Zápis na školský rok 2021/22 otvorený od 1. mája 2021

Podmienky prijatia do Dúhovej škôlky:​

– Dovŕšený minimálny vek dieťaťa 2 roky

– Vyplnenie Záväznej prihlášky zákonným zástupcom dieťaťa

– Vyplnenie Informačného formulára o dieťati

– Potvrdenie pediatra o nástupe do kolektívu

– Vyhlásenie o bezinfekčnosti

– Absolvovanie úvodného pohovoru so zástupcom zriaďovateľa

– Podpísanie zmluvy o poskytnutí starostlivosti o dieťa

V prípade, že v našom kolektíve ešte nájdeme miesto, je možné prihlásiť nového kamoša, alebo kamošku v priebehu celého roka!

Postup pre aktiváciu mobilnej aplikácie

Pre zaktívnenie mobilnej aplikácie postupujte nasledovne:

A. Stiahnite si Powerapps
z obchodu Windows (pre PC, windows tablety a windows mobily)
z Obchodu Google Play (pre Android tablet, alebo Android telefóny)
z App Storu (pre iOS mobily a tablety)

B. Spustite Powerapps

C. Zadajte
Prihlasovacie meno: prihlasenie@DuhovaSkolkaCV.onmicrosoft.com
Prihlasovacie heslo: (heslo, ktoré ste obdržali v e-maily)

D. Spustite aplikáciu Dúhová škôlka  (cez 3 bodky si môžete urobiť odkaz na ploche)

E. Po spustení aplikácie zadajte PIN: (PIN, ktorý ste obdržali v e-maily)

F.  Po zadaní PIN v prípade potreby odhláste dieťa z dochádzky. Kliknutím na šípku sa Vám zobrazia možnosti odhlásenia.