OZ Pastelka

oz-pastelka

Občianske združenie PASTELKA vzniklo na podporu aktivít našich škôlok.

Medzi základné ciele združenia patrí najmä:

  • presadzovanie a podpora rôznych aktivít, ktorých cieľom je zlepšenie kvality výchovy a vzdelávania detí, so zameraním na deti predškolského veku
  • podpora telesného a duševného rozvoja detí mimo predškolských a školských zariadení, najmä rozšírenie možností športových, umeleckých, a iných záujmových aktivít vo voľnom čase pre deti a rodiny v regióne obce,
  • podpora zavádzania nových komunikačných a informačných poznatkov a technológií do výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ
  • zabezpečovanie prostriedkov na účely vybavenia MŠ kvalitnými didaktickými pomôckami, kvalifikovaný pedagogický personál a na stravovanie podľa zásad zdravej výživy
  • podpora založenia záujmových krúžkov v rámci MŠ podľa preferencií detí a rodičov

Peniaze získané z 2 % z Vašich daní sme využívame na nákup edukačných a didaktických pomôcok, vybavenie zariadení, obnovu školských dvorov a organizáciu aktivít pre deti a rodiny.

OZ Pastelka organizuje pre deti predškolkého veku aj letné zážitkové tábory (Safari Camp- anglický jazykový tábor, Výtvarný tábor, Folklórny tábor, Športvý tábor)

Údaje o združení:

OZ Pastelka,

SMŠ, Suché miesto 2/A

900 25 Chorvátsky Grob

IČO: 42365074

Zápis na školský rok 2021/22 otvorený od 1. mája 2021

Podmienky prijatia do Dúhovej škôlky:​

– Dovŕšený minimálny vek dieťaťa 2 roky

– Vyplnenie Záväznej prihlášky zákonným zástupcom dieťaťa

– Vyplnenie Informačného formulára o dieťati

– Potvrdenie pediatra o nástupe do kolektívu

– Vyhlásenie o bezinfekčnosti

– Absolvovanie úvodného pohovoru so zástupcom zriaďovateľa

– Podpísanie zmluvy o poskytnutí starostlivosti o dieťa

V prípade, že v našom kolektíve ešte nájdeme miesto, je možné prihlásiť nového kamoša, alebo kamošku v priebehu celého roka!

Postup pre aktiváciu mobilnej aplikácie

Pre zaktívnenie mobilnej aplikácie postupujte nasledovne:

A. Stiahnite si Powerapps
z obchodu Windows (pre PC, windows tablety a windows mobily)
z Obchodu Google Play (pre Android tablet, alebo Android telefóny)
z App Storu (pre iOS mobily a tablety)

B. Spustite Powerapps

C. Zadajte
Prihlasovacie meno: prihlasenie@DuhovaSkolkaCV.onmicrosoft.com
Prihlasovacie heslo: (heslo, ktoré ste obdržali v e-maily)

D. Spustite aplikáciu Dúhová škôlka  (cez 3 bodky si môžete urobiť odkaz na ploche)

E. Po spustení aplikácie zadajte PIN: (PIN, ktorý ste obdržali v e-maily)

F.  Po zadaní PIN v prípade potreby odhláste dieťa z dochádzky. Kliknutím na šípku sa Vám zobrazia možnosti odhlásenia.