Práca s deťmi v malom kolektíve a jej výhody.

praca-s-detmi-v-malom-kolektive-a-jej-vyhody

Najprv pár všeobecných informácií k, tak trochu, školáckej téme:  Aký vplyv má veľkosť triedy na dieťa?

Veľkosť triedy je jedným zo základných faktorov ovplyvňujúcich detskú schopnosť učenia sa. Okrem neho sú to samozrejme aj faktory ako: kvalita učiteľa, celkové prostredie a bezpečnosť v zariadení,  či efektívne zapojenie rodiča do spolupráce. Veľkosť triedy však ostáva  stále veľmi dôležitou. Príliš veľké triedy môžu totiž mať negatívny vplyv na detskú schopnosť vnímania.  Niektoré dlhodobé štúdie poukazujú na to, že zníženie počtu žiakov vo veľkých triedach viedlo aj k celkovému zlepšeniu v ich výsledkoch a z dlhodobého hľadiska prinieslo deťom, ktoré  mali možnosť pracovať v malom kolektíve výhody prejavujúce sa v lepších študijných výsledkoch v neskoršom štúdiu. Poukazujú dokonca na to, že menší počet detí v triede  prináša aj spoločenské benefity- deti, ktoré mali možnosť pracovať v menšom kolektíve  majú v budúcnosti menší sklon  „nechať“  školu príliš skoro.  (Micah Mc Dunnigan, „About the Effects of Classroom Size on Children“)

Veľké triedy tak isto limitujú individuálnu pozornosť,  ktorú môže učiteľ venovať každému dieťaťu.  V príliš veľkom kolektíve nemusí vzniknúť to správne motivujúce prostredie na výučbu a priestor pre individuálnu pozornosť,  ktorá je dôležitá pre každé dieťa.  Keď sa učiteľ musí snažiť zaujať veľký počet detí, neostáva mu čas na  osobnú  asistenciu a pomoc  každému dieťaťu individuálne- čo často vedie k faktu, že nie každé dieťa dostane presne tú pozornosť,  ktorú potrebuje a je nútené ju samo hľadať inde. Malý kolektív samozrejme , na druhej strane , individuálnu pozornosť umožňuje a deti sa tak môžu cítiť komfortnejšie , vedia sa zapájať a jednoducho porozumejú výučbe.

Je normálne, že deti vedia „vyrobiť“ veľký hluk a čím ich je viac, tým je jeho intenzita silnejšia.  Výskum, ktorý sa uskutočnil v roku 1996 na amerických školách dokázal spojenie medzi hladinou hluku a poruchami čítania. Nedokázal len, že hluk pôsobil na deti  v triede rušivo, ale aj, že deti sa postupne naučili „vypnúť zvuk“   a odfiltrovať zvuky z prostredia– spolu s „vypnutím“ učiteľa. ( Kyra Bartolomei : „The Effects of Class Size on Achievement“ ) V malých skupinkách sú deti schopné venovať učiteľovi plnú pozornosť  a skôr porozumejú predkladaným informáciám.

Plná trieda detí  pre učiteľa tiež znamená extra čas, ktorý musí venovať „zmanažovaniu“ detí a získaniu pozornosti. Vo veľkej skupine detí je ťažšie získať a udržať si pozornosť, najmä ak sú v triede deti, ktoré vedia svojou neposednosťou neustále rušiť kolektív. V menších skupinkách potom vzniká menšia potreba času na „ukľudnenie“ a získanie si pozornosti. To samozrejme prinesie nielen výhodu pre učiteľa, ale aj pre deti samotné.

Pokiaľ sa deti necítia vo veľkej triede dobre, nie sú ani dostatočne zaujaté spoločnou činnosťou a slabá motivácia môže znamenať stratu záujmu o učenie a poznávanie ako také. V malom  kolektíve môže učiteľ deti zaujať dostatočne na to, aby nestratili záujem, cítili sa zapojené do spoločných činností a boli motivované k výkonu.

Škôlka je miesto, kde sa deti musia najmä hrať, počúvať rozprávky, veľa behať, skákať a smiať sa a hoci učenie, motivácia a pozornosť sú veci, ktoré sú skôr potrebné v škole aj menšie detičky by sa mali vhodnou formou stretávať s veku primeranou výučbou a primerane podanými informáciami o svete okolo nás. Učiteľ v škôlke je „sprievodca*“ hrou a poznávaním každý deň a jeho schopnosť zaujať deti a udržať si ich pozornosť je preto veľmi dôležitá.  V Dúhovej škôlke okrem dobrého učiteľa čaká na deti  práve aj malý kolektív vekovo primeraných kamarátov, aby ich spoločná hra i práca prebiehala v príjemnom a ničím nerušenom prostredí. Pripravujeme deťom vyvážený denný program s množstvom zaujímavých aktivít. Budeme sa spolu hrať a učiť a nikto sa pri tom nebude cítiť odmietaný, či „neviditeľný“. Veríme,  že sa detičkám bude u nás naozaj páčiť.

 

Zdroj:   Micah Mc Dunnigan: „About the Effects of Classroom Size on Children“;  Kyra Bartolomei : „The Effects of Class Size on Achievement“

Zápis na školský rok 2021/22 otvorený od 1. mája 2021

Podmienky prijatia do Dúhovej škôlky:​

– Dovŕšený minimálny vek dieťaťa 2 roky

– Vyplnenie Záväznej prihlášky zákonným zástupcom dieťaťa

– Vyplnenie Informačného formulára o dieťati

– Potvrdenie pediatra o nástupe do kolektívu

– Vyhlásenie o bezinfekčnosti

– Absolvovanie úvodného pohovoru so zástupcom zriaďovateľa

– Podpísanie zmluvy o poskytnutí starostlivosti o dieťa

V prípade, že v našom kolektíve ešte nájdeme miesto, je možné prihlásiť nového kamoša, alebo kamošku v priebehu celého roka!

Postup pre aktiváciu mobilnej aplikácie

Pre zaktívnenie mobilnej aplikácie postupujte nasledovne:

A. Stiahnite si Powerapps
z obchodu Windows (pre PC, windows tablety a windows mobily)
z Obchodu Google Play (pre Android tablet, alebo Android telefóny)
z App Storu (pre iOS mobily a tablety)

B. Spustite Powerapps

C. Zadajte
Prihlasovacie meno: prihlasenie@DuhovaSkolkaCV.onmicrosoft.com
Prihlasovacie heslo: (heslo, ktoré ste obdržali v e-maily)

D. Spustite aplikáciu Dúhová škôlka  (cez 3 bodky si môžete urobiť odkaz na ploche)

E. Po spustení aplikácie zadajte PIN: (PIN, ktorý ste obdržali v e-maily)

F.  Po zadaní PIN v prípade potreby odhláste dieťa z dochádzky. Kliknutím na šípku sa Vám zobrazia možnosti odhlásenia.