Say Hello to the World

say-hello-to-the-world

„Say Hello to the World“ je projektom zameraným na podporu výučby anglického jazyka v materskej škole. Je to medzinárodný projekt, ktorý spája deti a materské školy z rôznych krajín prostredníctvom videa, v ktorom sa deti môžu vidieť naživo, zakývať si a naučiť sa cudzie slovíčka. Cieľom projektu, je naučiť deti vnímať cudzie kultúry, tradície a rozličné spôsoby života bez predsudkov. Deti z rôznych krajín si navzájom môžu prostredníctvom videa ukázať aké hry radi hrajú, zaspievať obľúbené pesničky, predstaviť svoju škôlku, krajinu, či obľúbené tradičné jedlá. Projekt prostredníctvom zaujímavých aktivít deti vedie k pozitívnemu vnímaniu sveta bez predsudkov a stereotypov či intolerancie a k citlivému vnímaniu potrieb iných ľudí. To všetko spolu prispieva k zvýšenej kvalite ich života a vedie ich k solidarite a rešpektu k všetkým kultúram. Naša škôlka bude spolupracovať s deťmi z materskej školy vo Varšave- už teraz sa tešíme na nové zážitky!

v

Zápis na školský rok 2021/22 otvorený od 1. mája 2021

Podmienky prijatia do Dúhovej škôlky:​

– Dovŕšený minimálny vek dieťaťa 2 roky

– Vyplnenie Záväznej prihlášky zákonným zástupcom dieťaťa

– Vyplnenie Informačného formulára o dieťati

– Potvrdenie pediatra o nástupe do kolektívu

– Vyhlásenie o bezinfekčnosti

– Absolvovanie úvodného pohovoru so zástupcom zriaďovateľa

– Podpísanie zmluvy o poskytnutí starostlivosti o dieťa

V prípade, že v našom kolektíve ešte nájdeme miesto, je možné prihlásiť nového kamoša, alebo kamošku v priebehu celého roka!

Postup pre aktiváciu mobilnej aplikácie

Pre zaktívnenie mobilnej aplikácie postupujte nasledovne:

A. Stiahnite si Powerapps
z obchodu Windows (pre PC, windows tablety a windows mobily)
z Obchodu Google Play (pre Android tablet, alebo Android telefóny)
z App Storu (pre iOS mobily a tablety)

B. Spustite Powerapps

C. Zadajte
Prihlasovacie meno: prihlasenie@DuhovaSkolkaCV.onmicrosoft.com
Prihlasovacie heslo: (heslo, ktoré ste obdržali v e-maily)

D. Spustite aplikáciu Dúhová škôlka  (cez 3 bodky si môžete urobiť odkaz na ploche)

E. Po spustení aplikácie zadajte PIN: (PIN, ktorý ste obdržali v e-maily)

F.  Po zadaní PIN v prípade potreby odhláste dieťa z dochádzky. Kliknutím na šípku sa Vám zobrazia možnosti odhlásenia.