Stretávanie sa s hudbou v rannom detstve má na dieťa obrovský vplyv. Niektoré výskumy poukazujú na pozitívne spojenie medzi skorým zoznámením sa s hudbou a intelektuálnymi schopnosťami detí- akými sú matematika či schopnosť učiť sa jazyk. Používanie hudby a hudobných nástrojov v škôlke však nemusí byť iba formálne a plánované. Deti by sa mali stretávať s množstvom nástrojov, špeciálne tých rytmických, kedykoľvek v priebehu dňa. Tieto stretnutia pomáhajú zdokonaľovať ich motorické schopnosti a tak isto pripravujú základy pre hudobné vnímanie, ak nie priamo- pre lásku k hudbe.

Deti by sa mali v škôlke stretávať s hudbou a hudobnými nástrojmi veľmi často. V rámci malej „hodiny hudobnej výchovy“  ich napríklad učiteľka môže postupne zoznamovať s rôznymi druhmi nástrojov. Nástroje ako: bubienok, flautička, či tamburína im vždy najskôr ukáže, s deťmi sa o nich porozpráva, zahrá im na nich aby sa naučili, že každý nástroj má svoj špecifický zvuk- a potom si môžu každý nástroj vyskúšať aj deti. Môžu sa spolu zahrať aj rôzne poznávacie hry. Ako napríklad, že deti zavrú oči, učiteľka zahrá na jednom z nástrojov a deti potom hádajú, na ktorom.

Hudobné nástroje sa však dajú vytvoriť aj z rôznych vecí okolo nás: z prázdnych plechovíc od kávy a farebného papiera, zo škatuliek od vitamínov, drevených varešiek, zvončekov, zrniek fazule, či ryže….

Pre deti je veľkou zábavou, keď si môžu svoje hudobné nástroje vyrobiť sami v triede.  Môžu ich hneď použiť na spoločné spievanie a hranie. Dá sa s nimi napríklad skúsiť napodobňovať rytmus, ktorý zahrá učiteľka na bubienku, alebo tamburíne, alebo si deti môžu zaspievať a zahrať spolu- snažiac sa zachytiť rytmus jednoduchej pesničky.

Zhotovené aj „naozajstné“ nástroje by mali byť súčasťou každej škôlkarskej triedy a deťom by mali byť voľne prístupné. V spojení s častým počúvaním hudby a pesničiek si deti ľahko osvoja rytmiku a hudba im zároveň poskytne voľnosť a slobodu objavovania, podporí kreativitu a hudobný sluch.

V Dúhovej škôlke chceme Vaše detičky viesť k láske k hudbe, chceme ich podporovať v kreativite a hudobnom prejave, chceme im ponechať slobodu pri ich malej „hudobnej tvorbe“ a zo všetkého najviac im chceme priniesť zábavu a radosť z poznávania.

V našich veľkých triedach deti nájdu vždy množstvo hudobných nástrojov a naše samostatné ozvučenie v rámci každej triedy prinesie pedagógovi možnosť vhodne voliť hudbu pre každú edukačnú aktivitu individuálne. Deťom však budeme púšťať hudbu a pesničky aj voľne, v priebehu dňa aby mohli takto, nevedome, hudbu vnímať ako súčasť ich života. Ktovie, možno Vás raz radi pozveme aj na malé predstavenie s názvom: „My sme malí muzikanti“………..