Naše dobrodružstvá

Dúhový denníček

Kamarátska knižnička

V našich škôlkach nájdete aj “Kamarátsku knižničku”. Viac info o projekte: Je pripravený pre všetky deti a ich rodičov, ktorí majú radi knižky a radi

Ako na rozmaznané deti……

Rozmaznanosť je stav, keď si dieťa navykne na to, že akejkoľvek jeho žiadosti je vždy čo najskôr vyhovené. Rozmaznané dieťa je zvyknuté, že hneď všetko

Výchova a dieťa vo veku 3- 4 roky

Dieťa sa narodí s určitými vrodenými a zdedenými dispozíciami a je na nás, na rodičoch, ako ich dokážeme rozvíjať a usmerňovať. Keď si všimneme deti

Program školské ovocie

Naše škôlky sa v školskom roku zapájajú do programu: „Školské ovocie“: je to pravidelné zabezpečovanie dodávok ovocia a zeleniny alebo vybraných výrobkov z ovocia a

Pani psychologička k školskej pripravenosti

Vstupom do školy dieťa opúšťa svet hier a istoty rodinného hniezda a vstupuje do sveta zvýšených nárokov, povinností, záťaže a zodpovednosti…píše sa v mnohých článkoch. A možno aj preto sa

Dúhová škôlka a Unicef

Unicef je medzinárodná organizácia zameraná na pomoc deťom a snaží sa zlepšovať kvalitu života deti aj na Slovensku. Naše škôlky sú- “Školami priateľskými k deťom”. Deti

Rozprávka a fantázia

„Detstvo je sen, ktorý bol kedysi skutočnosťou.“  (Jiří Mucha , český prozaik, publicista a scenárista.) Detstvo- ak má dieťatko šťastie a vyrastá v zdravom prostredí plnom lásky-

Deti a umenie

Podľa mnohých výskumov, stretávanie sa s akoukoľvek formou umenia v predškolskom veku prináša benefity akými sú: zvyšovanie sebavedomia, vzbudenie väčšieho záujmu o tvorbu, či obohatenie sa vedomosťami

Zápis na školský rok 2021/22 otvorený od 1. mája 2021

Podmienky prijatia do Dúhovej škôlky:​

– Dovŕšený minimálny vek dieťaťa 2 roky

– Vyplnenie Záväznej prihlášky zákonným zástupcom dieťaťa

– Vyplnenie Informačného formulára o dieťati

– Potvrdenie pediatra o nástupe do kolektívu

– Vyhlásenie o bezinfekčnosti

– Absolvovanie úvodného pohovoru so zástupcom zriaďovateľa

– Podpísanie zmluvy o poskytnutí starostlivosti o dieťa

V prípade, že v našom kolektíve ešte nájdeme miesto, je možné prihlásiť nového kamoša, alebo kamošku v priebehu celého roka!

Postup pre aktiváciu mobilnej aplikácie

Pre zaktívnenie mobilnej aplikácie postupujte nasledovne:

A. Stiahnite si Powerapps
z obchodu Windows (pre PC, windows tablety a windows mobily)
z Obchodu Google Play (pre Android tablet, alebo Android telefóny)
z App Storu (pre iOS mobily a tablety)

B. Spustite Powerapps

C. Zadajte
Prihlasovacie meno: prihlasenie@DuhovaSkolkaCV.onmicrosoft.com
Prihlasovacie heslo: (heslo, ktoré ste obdržali v e-maily)

D. Spustite aplikáciu Dúhová škôlka  (cez 3 bodky si môžete urobiť odkaz na ploche)

E. Po spustení aplikácie zadajte PIN: (PIN, ktorý ste obdržali v e-maily)

F.  Po zadaní PIN v prípade potreby odhláste dieťa z dochádzky. Kliknutím na šípku sa Vám zobrazia možnosti odhlásenia.